Ochrana osobných údajov - Dalekohlady.EU

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. §19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to konkrétne:

  1. právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - §21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
  3. právo na opravu osobných údajov - §22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - §23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval vaše osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - §24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - §27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu HEUREKA.SK so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. (IČO: 02387727) so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, Česká republika  a prevádzkovateľom internetového portálu PRICEMANIA.SK so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o. (IČO: 43860599), so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika a prevádzkovateľom internetového portálu NAJNAKUP.SK so službou Obchod odporúčaný zákazníkmi, spoločnosť MINET s.r.o. (IČO: 44325894), L.Svobodu 46, 976 32 Badín, Slovenská republika, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov na hodnotenie nášho e-shopu môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník prevádzkovatelia vyššie spomenutých internetových portálov nebudú ďalej zasielať.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase strávenom prezeraním stránok na našom e-shope a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google, Facebook a podobne. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. §28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na svoju kontaktnú e-mailovú adresu.

 10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje budú okamžite zmazané. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už ďalej nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Prejsť na Všeobecné obchodné podmienky

   

   
    

© 2004-2019 LOGITEX, s.r.o., všetky práva vyhradené | Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Mapa stránok

   

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info