Ďalekohľady - slovník pojmov

BaK-4

BaK-4 je označenie typu optického skla, z ktorého sú vyrobené hranoly ďalekohľadov. Je to báryové korunové sklo, kvalitný optický materiál s minimálnymi svetelnými stratami. Ďalekohľady disponujúce takýmito hranolmi majú jasný, kontrastný a ostrý obraz v celom zornom poli. Pokiaľ sa pozriete do okulárov zo vzdialenosti cca 30 cm, uvidíte obraz výstupnej pupily v tvare kruhu. BaK-4 je kvalitnejšie optické sklo ako BK-7.

Čítajte viac...

BK-7

Bórové korunové sklo bežne používané v lacnejších ďalekohľadoch, nie je tak kvalitné ako BaK-4. Pri prechode svetla hranolovou sústavou z BK-7 skiel dochádza k väčšiemu rozptylu svetla a svetelným stratám, takže výsledný obraz nie je tak jasný a kontrastný ako pri ďalekohľadoch s BaK- 4. Pre bežné pozorovanie počas jasných dní sú tieto sklá dostačujúce. Pokiaľ sa pozriete do okuláru zo vzdialenosti cca 30 cm, uvidíte obraz výstupnej pupily v tvare štvorca.

Čítajte viac...

C - antireflex

C (angl. coated) - vrstvená optika - znamená, že optika ďalekohľadu je vybavená len jednou antireflexnou vrstvou na vonkajších plochách objektívových a okulárových šošoviek.

Čítajte viac...

Dioptrická korekcia

Slúži na kompenzáciu krátkozrakosti alebo naopak ďalekozrakosti pozorovateľa. Korekčné koliesko býva väčšinou umiestnené pod pravým okulárom ďalekohľadu a rozsah nastavenia sa zvyčajne pohybuje od -2D do +2D (dioptrií). Pokiaľ nenosíte okuliare, mala by byť dioptrická korekcia nastavené na "0".

Čítajte viac...

Farebná optická chyba

Farebná optická chyba alebo aj chromatická aberácia je spôsobená lomom a rozkladom bieleho svetla na jednotlivé farebné zložky pri prechode optickou šošovkou, pričom jednotlivé lúče sa nestretávajú v jednom ohnisku, ale každá vlnová dĺžka vytvorí svoje vlastné ohnisko. Svetelný lúč každej farby prechádza optickým sklom pod iným uhlom. Farebná chyba optiky sa prejavuje tým, že sa na kontrastnom rozhraní objavujú najčastejšie modré prúžky lemujúce hrany pozorovaného objektu. Táto chyba, okrem negatívneho vplyvu na farebnú vernosť obrazu má zásadný vplyv aj na jeho ostrosť.

Čítajte viac...

FC - antireflex

FC (angl. fully coated) - plne vrstvená optika - je typ antireflexného vrstvenia kedy je jedna antireflexná vrstva nanesená na všetkých sklenených povrchoch, ktoré majú vplyv na prenos obrazu a sú na rozhraní vzduch–sklo. Antireflexné vrstvenie sa používa na potlačenie straty svetla, ktorá vzniká pri jeho odraze od rôznych optických plôch ďalekohľadu.

Čítajte viac...

FMC - antireflex

FMC (angl. fully multi coated) - plne viacnásobne vrstvená optika - je typ antireflexných vrstiev nanesených na všetkých sklenených povrchoch, a to v niekoľkých vrstvách. Ide o kvalitný typ antireflexov používaný v drahších ďalekohľadoch. Ďalekohľadom by malo prejsť až 95% svetla.

Čítajte viac...

FOV

Ide o skratku z angl. field of view, ktorá znamená zorné pole viditeľnosti. Ak sa pozeráte do ďalekohľadu, vidíte jeden kruhový obraz, tzv. zorné pole. Parameter zorné pole viditeľnosti udáva, aký široký je v skutočnosti terén zaberajúci celý priemer zorného poľa, pozorovaný zo vzdialenosti 1000 m. Udáva sa v metroch, yardoch alebo v stupňoch. So stúpajúcim zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

Čítajte viac...

Guľová optická chyba

Guľová či otvorová chyba alebo aj sférická aberácia vzniká v dôsledku prechodu svetla cez zakrivený guľový tvar optickej šošovky. Svetelné lúče sa lámu viac v zakrivenej časti šošovky ako v blízkosti jej optickej osi čo sa prejavuje neostrosťou obrazu. Chyba sa koriguje kombináciou rôznych druhov šošoviek (spojky a rozptylky s pozdĺžnou sférickou aberáciou rôznych znamienok). Guľovou chybou trpia aj sférické zrkadlové objektívy.

Čítajte viac...

MC - antireflex

MC, z angl. multi coated, znamená viac rôznych antireflexných vrstiev nanesených na jednom optickom povrchu. Tento typ antireflexov je väčšinou nanášaný len na vonkajšie plochy objektívových a okulárových šošoviek.

Čítajte viac...

Medziočná vzdialenosť

Je vzdialenosť medzi stredmi očných zreničiek. Pred pozorovaním je dôležité nastaviť oba tubusy ďalekohľadu tak, aby stred výstupných pupíl oboch okulárov bol presne v strede očných zreničiek. Výsledkom by malo byť zorné pole v jednom kruhu a obraz bez skreslenia.

Čítajte viac...

Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť

Je najkratšia vzdialenosť, na ktorú je možné zaostriť ďalekohľadom. Ďalekohľady s veľmi krátkou zaostrovacou vzdialenosťou (napr. 30 cm) umožňujú pozorovať obrazové detaily blízkych objektov (makro pozorovanie) - mravce v mravenisku, hmyz na kvetoch, atď.

Čítajte viac...

Okulár

Okulár je tá optická časť ďalekohľadu, do ktorej sa pozeráme. Skladá sa zo sústavy šošoviek, ktoré zväčšujú obraz vytvorený objektívom. Na okulároch býva plastový alebo gumový lem, tzv. očnica, ktorá chráni proti nežiadúcemu bočnému svetlu. Zároveň vymedzuje optimálnu vzdialenosť oka od šošovky okulára, kedy je jasne vidieť celé zorné pole.

Čítajte viac...

Optické hranoly

Ďalekohľady obsahujú okrem objektívu a okulárov aj systém hranolov, ktorých úlohou je správna orientácia obrazu. Najčastejšie sa používa usporiadanie hranolov, ktoré ako prvý použil už v polovici 19.storočia taliansky fyzik Ignazio PORRO. Druhým najčastejším typom usporiadania hranolov sú tzv. strechové hranoly (z angl. ROOF).

Čítajte viac...

Plynom plnené ďalekohľady

V optických prístrojoch sa pri náhlej zmene teploty (pri prechode z mrazu do vykúrenej miestnosti) optika zarosí zvnútra, čo dočasne znemožní ďalšie pozorovanie, používateľ musí počkať kým sa voda z optiky odparí. Preto sa ďalekohľady plnia inertným, vzácnym plynom, najčastejšie dusíkom alebo argónom. Takto je optika chránená pred nežiaducim prachom, vlhkosťou a tvorbou plesní, čím sa predlžuje životnosť ďalekohľadu. Plnenie inertným plynom má zmysel len pri veľmi dobre utesnených ďalekohľadoch, z ktorých plyn neunikne.

Čítajte viac...

PORRO

Typ usporiadania hranolov v ďalekohľade, ktorý ako prvý v roku 1850 použil taliansky fyzik Ignazio Porro, a ktorý sa používa dodnes. Vo všeobecnosti majú PORRO ďalekohľady lepší prenos svetla optickou sústavou ako pri strechových hranoloch (ROOF), a to vďaka menšiemu počtu optických plôch od ktorých sa musí svetlo odraziť pri prechode ďalekohľadom až do pozorovateľovho oka, to znamená menej odrazov, menej absorbcie, a menšie svetelné straty. Ďalekohľady s PORRO hranolmi podávajú, v porovnaní s ďalekohľadmi ROOF s rovnakým typom antireflexov, plastickejší (hlbší) a jasnejší obraz.

Čítajte viac...

Pogumovanie

Pogumovanie tela ďalekohľadu slúži predovšetkým ako ochrana jeho povrchu, zaisťuje pevný a istý úchop a zabraňuje nežiadúcim rušivým zvukom pri kontakte s inými predmetmi. Pogumovanie rozhodne neslúži ako ochrana proti nárazom.

Čítajte viac...

Relatívna svetelnosť

Relatívna svetelnosť ďalekohľadu je populárny parameter, ktorý indikuje vhodnosť využitia ďalekohľadu za zhoršených svetelných podmienok. Ide však len o teoretický parameter, ktorý nevypovedá nič o kvalite a optických vlastnostiach ďalekohľadu. Napríklad, každý ďalekohľad 10x50 bez ohľadu na cenu, optický dizajn a kvalitu použitej optiky bude mať rovnakú relatívnu svetelnosť 25 = (50/10)^2. Čím je toto číslo vyššie, tým vhodnejší môže ďalekohľad byť na pozorovanie v horších svetelných podmienkach (napr. za šera).

Čítajte viac...

ROOF

Strechové hranoly (z angl. roof - strecha), ide o systém usporiadania optických hranolov v ďalekohľade s cieľom dosiahnuť štíhlejšie telo ďalekohľadu. Ďalekohľady ROOF sa hovorovo nazývajú aj lineárne.

Čítajte viac...

Stiemavací faktor (twilight factor)

Indikuje možnosť využitia ďalekohľadu v zhoršených svetelných podmienkach. Ide o teoretickú hodnotu, ktorá, podobne ako relatívna svetelnosť, nehovorí nič o kvalite obrazu ďalekohľadu. Skutočný optický výkon ďalekohľadu je daný kvalitou optických skiel, typom antireflexného vrstvenia a veľkosťou objektívov.

Čítajte viac...

Odraz svetla (reflex)

Svetelné reflexy vznikajú pri prechode svetla rôznymi optickými rozhraniami v ďalekohľade a prispievajú k svetelným stratám. Napríklad povrch jednej šošovky môže odraziť 4-8% vchádzajúceho svetla, odrazené svetlo sa v sústave rozptýli a znižuje kontrast a skutočnú svetelnosť ďalekohľadu. Preto sa jednotlivé optické členy poťahujú špeciálnymi antireflexnými vrstvami, ktoré účinne znižujú ich odrazivosť a zvyšujú svetelnú priepustnosť.

Čítajte viac...

Transmitancia

Udáva množstvo svetla v %, ktoré prejde optickým systémom. Okrem celkového množstva svetla je dôležité aj aké je spektrálne zloženie tohto svetla. To je dôležité napr. pri výbere ďalekohľadu pre použitie v zhoršených svetelných podmienkach. Ľudské oko je za šera citlivejšie na modrú zložku svetla. Pokiaľ je obraz pri pozorovaní za bieleho dňa sfarbený do žlta, oranžova alebo ružova, svedčí to o malej priepustnosti modrej zložky svetla a ďalekohľad nebude vhodný pre pozorovanie za šera.

Čítajte viac...

Výstupná pupila

Je to kruh svetla vystupujúci z okulára ďalekohľadu a vstupujúci do oka pozorovateľa. Je dôležitým parametrom pri výbere ďalekohľadu. Veľkosť výstupnej pupily sa udáva v milimetroch. Optimálne by mala veľkosť výstupnej pupily zodpovedať veľkosti zreničky pozorovateľovho oka, len vtedy je možné využiť maximum svetla z ďalekohľadu. Veľkosť výstupnej pupily je niečo iné ako vzdialenosť (dĺžka) výstupnej pupily, čítajte ďalej.

Čítajte viac...

Zorné pole viditeľnosti

Pri pohľade do ďalekohľadu by ste mali vidieť jeden kruhový obraz, tzv. zorné pole. Parameter zorné pole viditeľnosti udáva, aký široký je v skutočnosti terén zaberajúci celý priemer zorného poľa, pozorovaný zo vzdialenosti 1000 m. Udáva sa v metroch alebo, yardoch alebo v stupňoch (pre astronómov amatérov). So stúpajúcim zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

Čítajte viac...

Zväčšenie

Zväčšenie ďalekohľadu napríklad 10x50, prvé číslo značí zväčšenie, druhé veľkosť objektívov v milimetroch. 10-násobné zväčšenie znamená, že objekt v skutočnosti vzdialený 100 m vidíme s takýmto ďalekohľadom akoby bol vzdialený len 10 m. So stúpajúcim zväčšením, pri rovnakej veľkosti ojektívov, sa zhoršujú optické parametre ďalekohľadu (svetelnosť, zorné pole viditeľnosti).

Čítajte viac...

Zaostrovanie

V podstate existujú dva zaostrovacie mechanizmy ďalekohľadov, individuálne a centrálne zaostrovanie. Pri individuálnom zaostrovaní sa každý okulár zaostruje zvlášť, otáča sa okulárom (časté napr.pri námorníckych binokulároch). Pri centrálnom zaostrovaní sa zaostruje stredovým zaostrovacím kolieskom umiestneným medzi tubusmi ďalekohľadu, ktorý zaostrí obrazov v oboch okulároch naraz. Ďalekohľady sú vybavené aj dioptrickou korekciou, ktorou sa kompenzuje krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Očný astigmatizmus nie je možné ďalekohľadmi korigovať. Existujú aj ďalekohľady "fix/perma focus" bez možnosti ručného zaostrenia obrazu.

Čítajte viac...

   

   

    

© 2021 OPTINO s.r.o., všetky práva vyhradené | Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Mapa stránok

   
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním stránky prejavujete súhlas s ich využívaním. Viac informácií